Pairing of round 6

Bo.FedWhite PlayerPtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1NZL FM Watson, Bruce R (4.5)3 1 - 01(5) FM Hague, BenNZL
2NZL FM Kulashko, Alexei (4)2 1 - 06(4) CM Fan, Allen Chi ZhouNZL
3NZL McDougall, Euan (4)21 0 - 110(3.5) Morrell, GordonCAN
4NZL Goodhue, Nathan (3.5)8 0 - 17(3.5) CM Duneas, JohnNZL
5NZL FM Gong, Daniel Hanwen (3)4 1 - 030(3) McDougall, WayneNZL
6NZL Milne, Virginia (3)17 0 - 111(3) Wells, Clinton ANZL
7NZL Morrin, Daniel (3)25 0 - 113(3) Seabrook, RoyNZL
8NZL Peak, Stephen (2.5)31 1 - 035(3) Fu, TomNZL
9NZL Liang, Eric (2)49 1 - 053(2.5) Wang, YingNZL
10NZL Ryu, Rosa (1)66 0 - 174(2) Yong, KimNZL

The following player(s) got a half point BYE:

5 Ang, Alphaeus Wei Ern
9 McNally, Ian
12 Nagorski, Alex
14 Eade, Don
15 Yan, Caroline
16 Ward, Keith
18 Michael, Andrew
19 Ha, Huy Minh (Timothy)
20 Li, Rodney Xiang Rei
22 Yan, Sarah
23 Burrows, Grant L
24 Qin, Nicole Shu Yu
26 Liu, James Jiayu
27 Wang, Aaron Ziwen
28 Steadman, Mathew
32 Liu, Xinyang
34 Park-Tamati, Philli
36 Xu, David
37 Wei, Louie
38 Weng, Xintong (Winston)
39 Milina, Zyre
40 Steiner, Michael
41 Huang, Jason
42 Xie, Felix
43 Gao, Hugh
44 Liu, John
45 Zhang, Toby
46 Li, Leo Xiang Yu
47 Yu, Bing Kui Paul
48 Qin, Oscar Shu Xuan
50 Jain, Uday
51 Ghadiali, Renae
52 Yu, Jeffrey
55 Te Whata, Philip
56 Yu, Jian Bo
57 Ghadiali, Saasha
58 Deng, Abraham
59 Day, Simon Yee (?)
60 Xiao, Kelvin
61 Chai, Jacob
62 Hu, Erica Yue
63 McDougall, Sylvia
64 Zhang, Kendrick
65 Zhao, Brian
67 Wen, Charlotte
68 Hu, Selena Xi
69 Wang, Silei
70 Lin, Zihao
72 Zhao, Justin
73 Zheng, Richard

The following players are absent:

29 Wu, Kwok Leung Eric
33 Ansell, David
54 Chris, Philip (???)
71 Hui, Shawn