1 Cai, Vincent , K= 0, Elo= 879, ID=9337
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Liu, Lucas 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Wang, Ruitong 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 15 Wang, Eugene 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 16 Wang, Ruichen 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 W 7 Xin, Joseph 686 193 0.75 1.0 3.0 3.0
7 B 9 Ruan, Ken 337 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 96 146 6.27 3.0 13.0

2 Xiao, Harrison D , K= 0, Elo= 849, ID=9536
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Madhav, Aanand 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 9 Ruan, Ken 337 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 8 Lin, Patrick 611 238 0.80 0.0 0.0 2.0
4 B 17 Wang, Ruitong 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 5 Ray, Charlotte 728 121 0.66 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 15 Wang, Eugene 0 400 0.92 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 279 5.14 2.0 6.0

3 Xiao, Lucas , K= 0, Elo= 845, ID=9617
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 McKinlay, Nico 0 400 0.92 0.5 0.5 5.5
2 W 15 Wang, Eugene 0 400 0.92 0.0 0.5 3.5
3 B 5 Ray, Charlotte 728 117 0.66 1.0 1.5 2.5
4 W 16 Wang, Ruichen 0 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 11 Liu, Lucas 0 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 18 Weng, Allen 0 400 0.92 1.0 4.5 3.5
7 B 6 Liu, Ethan 708 137 0.68 0.5 5.0 6.0
var = 0, PRtg= 363 205 5.94 5.0 18.0

4 Wei, Jessie , K= 0, Elo= 771, ID=9521
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 16 Wang, Ruichen 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 17 Wang, Ruitong 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 8 Lin, Patrick 611 160 0.71 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 153 153 3.47 2.0 9.0

5 Ray, Charlotte , K= 0, Elo= 728, ID=9662
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Wang, Eugene 0 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 13 McKinlay, Nico 0 400 0.92 0.0 0.5 5.5
3 W 3 Xiao, Lucas 845 117 0.34 0.0 0.5 5.0
4 B 20 Xiao, Salina 0 400 0.92 1.0 1.5 3.0
5 B 2 Xiao, Harrison D 849 121 0.34 1.0 2.5 2.0
6 W 11 Liu, Lucas 0 400 0.92 0.0 2.5 4.0
7 B 7 Xin, Joseph 686 42 0.56 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 238 340 4.92 2.5 10.5

6 Liu, Ethan , K= 0, Elo= 708, ID=9625
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Wang, Ruichen 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Madhav, Aanand 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 18 Weng, Allen 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 10 Jin, Eric 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 13 McKinlay, Nico 0 400 0.92 0.5 4.5 5.5
6 B 14 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 5.5 4.5
7 W 3 Xiao, Lucas 845 137 0.32 0.5 6.0 5.0
var = 0, PRtg= 430 121 5.84 6.0 26.0

7 Xin, Joseph , K= 0, Elo= 686, ID=9669
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Wang, Ruitong 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 12 Madhav, Aanand 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
4 W 9 Ruan, Ken 337 349 0.89 1.0 2.0 4.0
5 W 18 Weng, Allen 0 400 0.92 0.0 2.0 3.5
6 B 1 Cai, Vincent 879 193 0.25 0.0 2.0 3.0
7 W 5 Ray, Charlotte 728 42 0.44 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 228 278 5.26 3.0 12.0

8 Lin, Patrick , K= 0, Elo= 611, ID=9610
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Weng, Allen 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 20 Xiao, Salina 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 2 Xiao, Harrison D 849 238 0.20 1.0 1.0 2.0
4 W 4 Wei, Jessie 771 160 0.29 0.0 1.0 2.0
5 B 15 Wang, Eugene 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
6 W 9 Ruan, Ken 337 274 0.83 0.0 1.0 4.0
7 B 17 Wang, Ruitong 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 122 280 5.00 2.0 6.0

9 Ruan, Ken , K= 0, Elo= 337, ID=9673
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 337 0.88 0.0 0.0 4.0
2 W 2 Xiao, Harrison D 849 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 B 16 Wang, Ruichen 0 337 0.88 0.0 1.0 4.0
4 B 7 Xin, Joseph 686 349 0.11 0.0 1.0 3.0
5 W 20 Xiao, Salina 0 337 0.88 1.0 2.0 3.0
6 B 8 Lin, Patrick 611 274 0.17 1.0 3.0 2.0
7 W 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 482 432 3.08 4.0 12.0

10 Jin, Eric , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Xiao, Salina 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 Mei, Zihan 0 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 W 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 B 12 Madhav, Aanand 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 15 Wang, Eugene 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 B 11 Liu, Lucas 0 0 0.50 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 151 101 3.08 4.0 17.5

11 Liu, Lucas , K= 0, Elo= 0, ID=9702
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Weng, Allen 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 20 Xiao, Salina 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 McKinlay, Nico 0 0 0.50 0.5 2.5 5.5
5 B 3 Xiao, Lucas 845 400 0.08 0.0 2.5 5.0
6 B 5 Ray, Charlotte 728 400 0.08 1.0 3.5 2.5
7 W 10 Jin, Eric 0 0 0.50 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 400 350 2.24 4.0 16.5

12 Madhav, Aanand , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Xiao, Harrison D 849 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 7 Xin, Joseph 686 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 18 Weng, Allen 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 10 Jin, Eric 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 13 McKinlay, Nico 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 14 Mei, Zihan 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 320 320 2.24 3.5 17.0

13 McKinlay, Nico , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Xiao, Lucas 845 400 0.08 0.5 0.5 5.0
2 B 5 Ray, Charlotte 728 400 0.08 1.0 1.5 2.5
3 W 14 Mei, Zihan 0 0 0.50 1.0 2.5 4.5
4 B 11 Liu, Lucas 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 B 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.5 3.5 6.0
6 W 12 Madhav, Aanand 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 W 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 556 326 2.24 5.5 21.0

14 Mei, Zihan , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Wei, Jessie 771 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Jin, Eric 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
3 B 13 McKinlay, Nico 0 0 0.50 0.0 1.5 5.5
4 W 15 Wang, Eugene 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 W 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.0 3.5 6.0
7 B 12 Madhav, Aanand 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 313 211 2.66 4.5 18.0

15 Wang, Eugene , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ray, Charlotte 728 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 B 3 Xiao, Lucas 845 400 0.08 1.0 1.5 5.0
3 W 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 B 14 Mei, Zihan 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 8 Lin, Patrick 611 400 0.08 1.0 2.5 2.0
6 B 10 Jin, Eric 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 2 Xiao, Harrison D 849 400 0.08 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 559 559 1.40 3.5 13.5

16 Wang, Ruichen , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 4 Wei, Jessie 771 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 W 9 Ruan, Ken 337 337 0.12 1.0 2.0 4.0
4 B 3 Xiao, Lucas 845 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 19 Winiata-Hill, Phoeni 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 18 Weng, Allen 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 556 506 1.44 4.0 15.0

17 Wang, Ruitong , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Xin, Joseph 686 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 4 Wei, Jessie 771 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 2 Xiao, Harrison D 849 400 0.08 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 20 Xiao, Salina 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 8 Lin, Patrick 611 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 633 0.90 1.0 3.0

18 Weng, Allen , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Lin, Patrick 611 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 11 Liu, Lucas 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Liu, Ethan 708 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 12 Madhav, Aanand 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 7 Xin, Joseph 686 400 0.08 1.0 3.5 3.0
6 W 3 Xiao, Lucas 845 400 0.08 0.0 3.5 5.0
7 B 16 Wang, Ruichen 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 407 407 1.82 3.5 18.0

19 Winiata-Hill, Phoeni, K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ruan, Ken 337 337 0.12 1.0 1.0 4.0
2 B 7 Xin, Joseph 686 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 10 Jin, Eric 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 1 Cai, Vincent 879 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 W 14 Mei, Zihan 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 16 Wang, Ruichen 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 13 McKinlay, Nico 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 322 272 2.28 4.0 19.0

20 Xiao, Salina , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (May U-900), AKL, 13/05/2018, 13/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Jin, Eric 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Lin, Patrick 611 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Liu, Lucas 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 5 Ray, Charlotte 728 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 B 9 Ruan, Ken 337 337 0.12 0.0 1.0 4.0
6 W 17 Wang, Ruitong 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 154 279 1.78 3.0 9.0