National rating at round 9

N Nome K Elo Var Per
1 Hettiarachchi, Buths 28 1596 -11 893
2 Lin, Sam 32 1373 -48 924
3 Pan, Alexander Hanru 29 1524 -20 1292
4 Wu, Kwok Leung Eric 25 1728 -18 1439
5 Tao, Junqing Jerome 32 1352 13 1269
6 Po'e-Tofaeono, Tylea 33 1331 23 1316
7 Vasudeva, Ayaan 32 1365 13 1133
8 Dong, Jeremy 35 1235 -52 797
9 Milne, Virginia 29 1527 -49 981
10 Liu, Richard Jingjie 33 1347 -10 1248
11 Nguyen, Bao Le Minh 37 1134 -52 787
12 Shenoy, Pranav 33 1308 36 917
13 Lino Serron, Nahuel 34 1271 58 1351
14 Nimmakayala, Srirama 32 1361 13 1106
15 Steiner, Michael 31 1438 -87 1005
16 Zhou, Adele 37 1137 -63 822
17 Zhao, Nicole Xiaoyin 34 1281 -54 730
18 Lobanov, Nikita 37 1127 133 1460
19 McClory, John 37 1134 -89 519
20 Tai, Ethan 36 1154 -11 858
21 Lau, Great Boyou 38 1064 30 1008
22 Meng, Harrison Xiang 39 1045 23 1164
23 Wang, Carol Huixin 38 1072 23 1182
24 Zhang, Franklyn 38 1066 30 1011
25 Somaraju, Jathin Nan 40 991 -40 728
26 Zhou, Martin 40 982 0 0
27 Xiao, Julian 43 828 -4 421
28 Kane, Paul 44 776 0 0
35 Xia, Max 32 1389 -38 792
36 Hettiarachchi, Kisar 44 759 0 632